14 d’agost de 2013

Vacances -1.


Els jubilats no fem vacances. Com que no estem en actiu (que no vol dir que no siguem actius) no podem fer vacances. Però sí que fem parèntesis en la nostra quotidianitat: D’hàbits, de lloc d’estada, de vestir, àdhuc, potser, de menjars. Viatges, sojorns.
Els dies són més llargs. No sé, però rendeixen més. Com que el temps passa més a poc a poc, hi ha més temps per fer més coses, o potser és perquè hi ha menys coses a fer. La calor de ple estiu també hi ajuda. Com diu en Josep, “qui és el maco que surt de casa entre la tornada de la platja, a temps per fer el dinar, i la caiguda dels sol?”
És llavors temps de somiquejar, de llegir, de preparar excursions, de mirar el cel o ventar-se les mosques. Mira per on, fins i tot t’enganxes a les xarxes socials, Com s’ho fan els que hi estan enganxats sempre? Vull dir, mentre estan ocupats? Bé, potser és que saben estirar més el temps. Jo sols sé fer-ho al parèntesi estival.
 

14 d’agost.