11 de maig de 2018

Els 10 manaments de l’administració electrònica:


L’Eulàlia com a tècnica de l’administració pública, té responsabilitats de tirar endavant l’administració electrònica al Departament on treballa. Fa uns dies va fer un fil al Twitter (ja m’explicaràs com es fa això que els vells encara no en sabem) sobre els principis que han de regir la feina dels funcionaris públics en el món d’avui. Unes noves taules de la Llei?  Tant de bo!

I.              Usa sempre la signatura electrònica. No signis a ma.

II.            Els expedients seran electrònics o no seran. No creïs nous expedients en paper.

III.         Garanteix que les persones puguin fer tots els tràmits de manera electrònica. La
          tramitació presencial només es reserva a les persones físiques que ho demanen.

IV.         Simplifica els teus tràmits per sobre de totes les coses.

V.        Elimina tota la burocràcia interna possible i qüestiona’t les coses que “es fan així” només perquè “sempre s’han fet així”.

VI.          Amb les altres administracions i internament comunica’t sempre de forma electrònica.

VII.     No demanis als ciutadans documents originals ni elaborats per una administració publica. Demanar la fotocòpia del DNI i còpies de documents per triplicat està completament prohibit!

VIII.   Notifica de manera electrònica sempre (recorda que no serveix un correu electrònic). Addicionalment, notifica en paper només a les persones físiques que ho demanin.

IX.          Fes còpia autèntica de totes les resolucions (i de qualsevol altre document oficial que hagi de sortir de l’administració).

X.           Quan les eines electròniques fallin, mantingues la calma i persisteix (i recorda el temps que costa notificar per edictes i que els bolígrafs i les impressores també es queden sense tinta).