23 de maig de 2013

L’estat de la Unió Europea.
Presentació a Barcelona de l’informe de la FundaciónAlternativas i  la FundacióFriedrich Ebert sobre l’estat de la Unió Europea corresponent a l’any 2012. Un penyal  en mig de la torrentera. La preocupació pel què passa al món, fins i tot el més immediat, no és pas el que més interessa en aquests moments a casa nostra.
Lothar Witte, delegat a Espanya de la Fundació Ebert va centrar molt bé el tema. Després de la Segona Guerra Mundial, ¿quin era el somni dels que varen començar a construir Europa?: La Pau. ¿Quin era el somni del països de la segona gran ampliació, els del Sud?: La Democràcia. ¿Quin era el somni de la tercera gran ampliació, els de l’Est?: La Llibertat. ¿Què els representa Europa als seus joves avui?: Un malson. 
 
El Director de l’informe, Diego López Garrido, va explicar el subtítol del informe: El fracàs de l’austeritat. Si el que es vol és corregir amb les polítiques d’austeritat el dèficit i el deute dels components de la Unió, resulta que desprès d’un temps aplicant-les hi ha més dèficit i més deute que abans. És a dir, això  de l’austeritat no ha servit per aconseguir les correccions que es buscaven i ha portat, a més, patiments a molta gent: més atur i més precarietat de tota mena. La moneda única sense una política única no s’aguanta i per això les perspectives sols poden ser dues: O s’abandona l’euro, i amb això s’ensorra el projecte europeu; o es va cap a una integració política més gran amb la corresponent cessió de sobirania per part dels components de la Unió. És a dir, més Europa i menys Estats, o més Estats i menys Europa. Per prendre’n nota, oi? Res, res.

23 de maig.