24 de maig de 2013

Reclam.

 
 
 
Amb les tendències depilatòries actuals la vella dita “sicalíptica” popular ha quedat reduïda a la seva literalitat: un reclam comercial pagesívol.24 de maig.