27 de febrer de 2017

De lliure disposició.

Avui a Mataró, no sé si també en altres llocs, és un dia de festa escolar, per a lliure disposició dels mestres (així ho tinc entès). Suposo que el Consell Escolar Municipal al decidir el calendari escolar ho va acordar. No sé, el dilluns de Carnestoltes..., però, bé, és una decisió presa adequadament. No anirem ara a discutir, des de fora, ni el calendari escolar, ni els drets laborals dels mestres.

Resulta, però, que aquests dies que no lliguen amb cap altre festiu laboral ocasionen un enrenou a les famílies amb la mainada en edat escolar, especialment de la petita infància i de primària.  Ja tens una mobilització, els que poden, d’avis o altra parentela o servei per agombolar les criatures desocupades ja que els pares i mares no els poden atendre. No sé pas com s’ho deuen fer els que no tenen possibilitat d’aquests recursos. Causa d’absentisme laboral? Ah!, la conciliació de la vida laboral i familiar!

No sé si és una proposta fora de lloc pensar en alguna manera de compaginar els interessos de les dues parts: els ensenyants i les famílies dels ensenyats. Per exemple reconvertir aquestes diades en unes jornades d’activitats no lectives repartint-se els mestres l’atenció dels alumnes. Si ara hi ha dues jornades de lliure disposició que es mantinguessin repartides en quatre dies durant el curs, fent-ne els ensenyants meitat i meitat. No es perdria cap dret, potser algun dia de més feina, que seria no lectiva, i no hi hauria enrenou al col·lectiu familiar. No crec pas que a preescolar i primària això comportés cap detriment del rendiment escolar, fins i tot, no ho sé, no hi entenc massa, podria ser beneficiós per la mainada. El que sí seria beneficiós seria per les famílies que han de trobar una solució a les situacions que se’ls presenten en aquests dies amb millor o pitjor fortuna.

Suposo que el tema deu ser complex i les possibles solucions més complicades que això que proposo. Els avis sempre som una solució.


27 de febrer.