24 de setembre de 2013

Gràfics
Al fil de declaracions i de successos recents dels que parlen les notícies dels mitjans i en el marc d’una presentació que estic preparant, avanço dos gràfics de dades prou conegudes.
 
1.    Evolució (2000-2012) d’algunes dades macroeconòmiques espanyoles: Producte Interior Brut, Renda nacional, Renda per càpita, Renda per càpita en termes reals. Índex any 2000=100. (Font: INE)
 
2. Evolució (2000-2012) de la relació percentual Deute Públic/PIB a algunes economies europees. (Font: Eurostat)


24 de setembre.