22 de maig de 2012

Veritats, mentides i estadístiques.

La nota de premsa del INE que explica l’evolució trimestral del PIB espanyol conjuntament amb les corresponents evolucions de la zona euro i del conjunt de la UE presenta en la seva última edició, la que correspon al 1er. trimestre d’aquest any 2012, dues variacions substancials.

La primera: acostumats, des de feia temps, a una determinada escala de l’eix vertical, el del percentatge de creixement, en trams de dues unitats (0; 2; 4; ...) sobta -en la nova presentació- una imatge a cop d’ull diferent, més cantelluda. L’explicació és ben senzilla: l’eix vertical ve expressat en una escala diferent. En lloc de trams de dues unitats, els trams són de ½ unitat, de 0’5 en 0’5 per cent. Certament aquesta presentació accentua visualment més les variacions i les diferencies entre les gràfiques presentades.

La segona: La gràfica ja no expressa les variacions interanuals sinó les intertrimestrals fet que ajuda a destacar més encara les “dents de serra” de l’evolució al no diluir-la en un període més llarg, expressant sols la conjuntura trimestral i menys la tendència.

Sols cal veure-ho. Primer la gràfica del 4art. trimestre de l’any 2011 i a continuació la del 1er. trimestre del 2012. La primera amb les variacions del moment respecte al mateix moment de l’any anterior, l’evolució d’un any. La segona amb les variacions del moment respecte al mateix moment del trimestre anterior, l’evolució dels tres darrers mesos.


4art. trimestre 20111er. trimestre 2012
Hi ha cap explicació a fer d’aquests canvis? Hem de malpensar que té alguna cosa a veure amb el canvi de Govern? Senzillament és que els responsables de comunicació ho han considerat més adient? Obeeix al gust del nou responsable de l’INE? Vés a saber! El cert és que costa més visualitzar a cop d’ull les tendències fruit de la reducció d’escala, fet ben conegut en estadística i d’haver escamotejat la comparació d’una presentació homogènia. Sí vols saber què passa amb la tendència, fes-te tu mateix la gràfica.

Els resultats expressats, però, en termes interanuals ens indicarien que en aquest darrer trimestre, tot la tendència decreixent de totes les gràfiques, l’espanyola mostraria una caiguda major (fins al -0,4%) tornant a ampliar  la diferència amb les dades europees (que estaria en el +0,6%) que semblava que anàvem escurçant.

22 de maig.