2 de maig de 2012

Contra l’autonomia.

La notícia és esgarrifosa. L’autonomia que tenen -en el marc de les seves competències- els diferents nivells de l’Administració pública espanyola pot saltar pels aires si es compleixen  les pretensions del Govern de l’Administració de l’Estat de retallar actuacions decidides pels altres nivells d’administració.

Amb l’excusa de controlar el dèficit públic, el que pretén fer el Govern de la dreta és passar el ribot (ara sabreu lo què és passar el “cepillo”) per allà on creu que cal fer-ho amb evidents intencions ideològiques. Les competències “impròpies” dels Ajuntaments, els organismes de control que han determinat les Autonomies, els mitjans de comunicació públics que uns i altres han creat en virtut de la seva voluntat, perillen, ja que segons Rajoy, De Guindos, Montoro i &, aquesta voluntat sembla que no és sobirana en els àmbits de la seva competència.

Una cosa és demanar que es redueixi el dèficit públic, àdhuc impel·lir que no n’hi hagi, cosa per cert, que ja està ben determinada en l’administració local, on ara  sembla que es doni per fet que aquesta regulació no existeix; que es limiti el dèficit de les Comunitats autonòmiques d’una forma raonada com també, per cert, demana el mateix Govern de l’Estat a les institucions comunitàries europees; i una altra cosa és determinar des de dalt quines coses es poden o no fer o tenir. Apa, vinga!, aprofitem l’avinentesa i eliminem els organismes i institucions molestes: els Tribunals (o les Sindicatures) de comptes, els defensors (o els Síndics) dels ciutadans, els mitjans de comunicació públics, les competències voluntàriament i lliurament assumides,… Aprofitem per fer “neteja” pel broc gros i amb mala llet ( “con aviesas intenciones”, en diuen a les Castelles).

Si un Ajuntament té els recursos suficients per tenir un servei educatiu (estudis universitaris, per exemple), o sanitari (un centre d’atenció sexual), o social (atenció especial als immigrants), si s’ho pot pagar sense produir dèficit, ¿Perquè el Govern l’Estat s’ha de posar en la seva autonomia? ¿Qui és el Govern l’Estat per determinar quines despeses han de fer? Sense autonomia no hi ha responsabilitat i sense aquesta no hi ha rendició de comptes i avaluació de la gestió efectuada. O, és que els ciutadans d’alguna Comunitat autonòmica no són tant responsables del seu vot com el Govern que l’ha administrat?

Res, que tots són menors d’edat i no se saben administrar (encara que n’hi hagin que han fet mèrits de sobra per ser considerats així) i han de ser dirigits i controlats. Sembla que el discurs de l’antipolítica, ben estès a la xarxa, a la xarxa d’ignorants i aprofitats, i als mitjans reaccionaris, està sent aplicat des de les instàncies governamentals de l’Estat. Sembla, que s’han empassat i assumit tota la demagògia que s’està fent sobre l’administració pública, sobre la política i els polítics. A qui beneficia? Penseu, busqueu. No és difícil la resposta.

Però, no hi haurà algú que aixequi la veu sobre aital disbarat?

2 de maig. “Oigo, patria, tu aflicción, y escucho triste el concierto que forman, tocando a muerto, la campana y el cañón”