25 de novembre de 2012

40 anys.
Ja fa quaranta anys d’aquest contracte. Gràcies, moltes gràcies!, a l’altra part.
 
25 de novembre.