13 de novembre de 2012

Desnonaments.

Ara, cuita-corrents, empaitats per les notícies desgraciades que omplen els mitjans hem de procurar corregir les normatives, antigues, certament, que regulen el crèdit hipotecari. De veritat, ¿aquí està el problema, o la causa, d’algunes situacions socialment inacceptables? Sembla que hi ha, sembla, no n’estic segur, solucions miraculoses. Potser corregirem els efectes, però analitzarem correctament les causes i les corregirem també?
 
La bogeria dels anys de les vaques grasses va afectar a tothom: consumidors, proveïdors, reguladors, controladors. Particulars, empreses, Governs, tenen la seva part de responsabilitat en el desori hipotecari. Alguns més que d’altres, cert, però repartides. Uns varen creure que podrien prendre llargs compromisos, sense pensar en la volatilitat del món d’avui. D’altres, cobdiciosos, es varen aprofitar de les necessitats menystenint o ignorant conscientment el risc que assumien. Els administradors mirant massa temps cap una altra banda fent veure que tot anava bé. Era ben bé que tothom en treia beneficis. Beneficis a curt, com ha quedat ben palès.
 
Tenim un pa amb tomàquet de difícil solució. Pel cantó de les lleis, de la normativa, el tema és complicat. Retroactivitat, seguretat contractual, constrenyiment, ... Però, si d’ara en endavant no hi haurà pas problemes nous! Gat escaldat... i són els gats i els gossos i els amos els que van escaldats, encara que probablement d’una forma inversa a les seves responsabilitats. El problema és cap endarrere, cap el què es va fer i es va permetre fer temps enrere. La solució no és jurídica, la solució és política. Cal que les tres parts: hipotecats, hipotecadors, controladors assumeixin – en grau divers, segurament- que alguna cosa no es va fer ben feta i que cal atendre’s a les conseqüències de les seves responsabilitats. Potser llavors, algú en sortiria més que escaldat rostit i escarmentat per una bona temporada. Encara que d’aquí vint anys, una generació, tornarem a passar per un episodi semblant. Està escrit en els llibres d’història.


 

13 de novembre.