1 de gener de 2012

Primer d'any. El sant Manuel.Fresc a la nau de l’església de l’abadia de Pomposa.

1 de gener.