13 d’abril de 2012

Les vendes de cotxes.

És un dels indicadors més visibles de la marxa de l’economia. Per això, ara que a Espanya, i també a altres indrets, s’han enfonsat cal no sols constatar el què comporta aquesta depressió pel conjunt del sector sinó perquè no fa pas tant estaven tan enlairades.

El quadre i la gràfica consegüent mostren els dos períodes recents de l’economia espanyola: el quatre anys del 2004 al 2007, a dalt de tot, i des del 2008 cap avall sense aturador, sols atenuat un moment (2010) pels estímuls fiscals que no es varen poder mantenir gaire temps.

*març 2012, vendes acumulades 12 últims mesos.
Font: ANFAC.


Com és que llavors es venien 1,6 milions de turismes a l’any, per caure ara a la meitat (50,01%) i ja aquest primer trimestre del 2012 per sota del 50% (49,76%)? El finançament fàcil, cert; les perspectives positives que creiem que hi havia; els comportaments de “nou rics”; els ingressos de l’economia de la totxana. Ara, que aquests elements s’han esvaït per un quant temps, el panorama és desolador. O, potser torna a la normalitat d’un consum madur? En qualsevol cas, malgrat els evidents i, en alguns casos, lloables esforços del sector, des dels fabricants fins als mantenidors, cal adaptar-se a la nova situació.

13 d’abril.