15 d’octubre de 2011

La mà de Déu.

Segons ens explica el Gènesi:


"[...] i Melquisedec, rei de Salem, traient pa i vi, com era sacerdot del Déu Altíssim, va beneir a Abraham, dient: Beneït Abraham del Déu Altíssim, l'amo de cels i terra. I beneït el Déu Altíssim, que ha posat als teus enemics a les teves mans. I li va donar Abraham el delme de tot."
Gènesi 14, 18-20,Melquisedec és el sacerdot receptor del primer delme registrat en la Bíblia, donat per Abraham i el primer sacerdot-rei.

Sembla que el delme d’Abraham va permetre a Melquisedec oferir un sacrifici a Déu. La mà de Déu ho beneïa des del cel.


(Detall de la mà de Déu al sacrifici de Melquisedec als mosaics de l’església de San Vital de Ravenna.)

15 d’octubre.