1 de novembre de 2011

Las FF.AA., institució?

El baròmetre del C.I.S. del mes d’octubre proporciona dades actuals sobre determinades percepcions de la ciutadania. En el que fa referència a la política, en general, els sentiments negatius al seu respecte (desconfiança, indiferència, avorriment, irritació) sumen el 81,9% de les respostes, mentre que els sentiments positius (entusiasme, compromís, interès) sols sumen el 15,4%. ¡Toma ya!

No és d’estranyar, així, que la confiança en les expressions dels que maneguen la política, els partits polítics, estigui sota mínims, en un 2,76 punts d’una escala d’1 a 10, de menor a major (pregunta 13), relativa a la confiança que mereixen als enquestats una sèrie d’institucions de l’Estat. Potser que s’ho mirin.

Quina mereix més confiança, per sobre de totes, és la de les Forces Armades, amb un 5,65%. Curiós, curiós. Perillós? Hummm… Indicatiu de rèmores històriques? Pel seu actual paper humanitari?

Ara bé, totes les “institucions” que hi ha a la llista, ho són d’institucions? Les Forces Armades, els partits polítics, els mitjans de comunicació,… són institucions ? No s’estarà fent servir aquests concepte alegrement. Potser, són organismes, entitats, empreses,…

Segons el Diccionari ideològic de la Llengua espanyola, el Casares, una definició d’institució pot ser la següent: “Organos constitucionales del poder soberano en la nación”  (Ed. Gustavo Gili. B-1969, 2ª edición). Atenció a la data de l’edició!

L’article 8 de la Constitució Espanyola actual no defineix les FF.AA., ho deu donar per suposat. Estableix la seva feina i remet a una posterior Llei sobre la seva organització (L.O. 6/1980, d’1 de juliol). Evidentment, en aquesta Llei, tampoc hi ha res que manifesti la seva “institucionalització”.

1 de novembre.